Bankzaken

Veel huiseigenaren staan positief tegenover energiebesparende voorzieningen aan hun huis. Dat ze vaak toch geen actie ondernemen, komt vooral door te weinig inzicht in de kosten en opbrengsten. Ook is niet altijd duidelijk of en hoe deze energiebesparende maatregelen bekostigd kunnen worden. Goed nieuws, je...

Heeft u afgelopen jaar belangrijke veranderingen in uw leven meegemaakt? Of verwacht u komend jaar aanpassingen in bijvoorbeeld uw gezin, werk of woonsituatie? De 'Financiële Check bij Levensveranderingen' geeft u per belangrijke verandering een checklist met relevante financiële tips. Met de checklist controleert u of alle benodigde...

Per jaar overlijden in ons land circa 150.000 mensen (2017, CBS). Het overlijden van een partner kan naast groot verdriet ook grote financiële gevolgen hebben voor de achterblijvende partner en kinderen. Het is daarom van belang dat u nu al inschat hoe de achterblijvende partner...