Default Image

Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor jonge doorstromers

Starters op de woning kregen goed nieuws op Prinsjesdag, ze betalen volgend jaar geen overdrachtsbelasting meer bij het kopen van een woning. Inmiddels heeft het kabinet de maatregel verder uitgewerkt. Als starter moet je rekening houden met aanvullende voorwaarden.   Zo mag de woning per april 2021 niet duurder zijn dan vier ton. Voordeel is dat je ook een beroep kunt doen als je al eerder een woning hebt gekocht.

Met het wijzigen van de overdrachtsbelasting wil de overheid starters meer kans geven op de woningmarkt. Kopers hoeven door het afschaffen minder eigen geld in te brengen. De kosten koper neemt bij een woning van €300.000 af met €6.000 (twee procent). Lees meer