Is oversluiten nóg interessanter bij een rentedaling?

Ja. Het te behalen rentevoordeel wordt groter als de hypotheekrente daalt. De boeterente die u aan uw huidige bank moet betalen zal echter hoger zijn. Dus ook in deze situatie berekenen wij of het voordeel tegen de kosten opweegt

Ja. Het te behalen rentevoordeel wordt groter als de hypotheekrente daalt. De boeterente die u aan uw huidige bank moet betalen zal echter hoger zijn. Dus ook in deze situatie berekenen wij of het voordeel tegen de kosten opweegt