Default Image

Regie houden met sparen en schenken onder bewind

Wil je geld schenken maar wel controle houden over de bestemming ervan? Met sparen of schenken onder bewind heb je de regie grotendeels zelf in handen. Handig bij schenkingen aan (klein)kinderen of andere ontvangers die je het beheer niet wilt toevertrouwen. Eerder schreven we over de BEM-clausule, waarmee je ook geld kan vastzetten voor je (klein)kinderen. Schenken onder bewind is laagdrempeliger. Geld opnemen kan bijvoorbeeld zonder tussenkomst van een kantonrechter. 

Bij sparen of schenken onder bewind beheert niet de ontvanger het geld maar een ander daarvoor aangesteld persoon. In veel gevallen is de schenker meteen ook de beheerder. Deze constructie kan  handig zijn wanneer je verwacht dat jouw (klein)kind niet verantwoord met geld om kan gaan. Jij bepaalt namelijk of er geld opgenomen mag worden en voor welke doeleinden het bestemd is. 

Sparen met bewindvoering versus BEM-clausule
Zowel bij sparen onder bewindvoering als met een BEM-clausule kan de rekeninghouder, zoals een (klein)kind, niet zomaar bij het geld. In tegenstelling tot een BEM-clausule kan de bewindvoerder wel geld opnemen van de spaarrekening, zonder tussenkomst van een kantonrechter. Daarnaast beëindigt de bewindvoering niet automatisch als de rekeninghouder 18 jaar wordt. 

Bepaal zelf de geldigheidsduur
Bij de bank spreek je af tot welke leeftijd de bewindvoering geldt. Twijfel je of je (klein)kind op zijn 20e al verstandig met geld om kan gaan? Neem dan het zekere voor het onzekere en kies een hogere leeftijd. Je kunt er altijd voor kiezen om het bewind alsnog eerder op te heffen. Het verlengen ervan is een stuk ingewikkelder. Vaak moet daar een rechter aan te pas komen. 

Kind kan bezwaar maken
Wanneer je (klein)kind 18 jaar is en het bewind minstens vijf jaar heeft geduurd, kan hij of zij bezwaar maken tegen het bewind. Dit gaat via de rechter. Het bewind wordt opgeheven als de rechter acht dat je (klein)kind op een verantwoorde manier kan omgaan met het geld. 

Herroepelijke schenking
Bij een schenking geldt over het algemeen: gegeven is gegeven. Zelfs als je merkt dat je (klein)kind het geld voor je ogen over de balk smijt. Om zekerheid in te bouwen dat er op de juiste manier wordt omgegaan met het geld, kan je een herroepelijke schenking doen. Het is verstandig dit bij de notaris te laten opstellen. De notaris stelt de voorwaarden zodanig op dat deze niet anders interpreteerbaar zijn. Op die manier bepaal je bij het schenken waar de gift aan uitgegeven mag worden. 

Fiscale gevolgen
De overheid heeft vastgesteld hoeveel je belastingvrij kunt schenken. Houd hier rekening mee zodat je (klein)kind niet ineens een nare verrassing krijgt via de Belastingdienst. Maak je (klein)kind er op attent dat hij of zij bij het bereiken van de volwassen leeftijd mogelijk vermogensbelasting moet betalen. In 2021 is vermogen tot € 50.000 vrijgesteld van deze belasting. Een dubbele vrijstelling (€ 100.000) geldt voor partners in 2021. 

Sparen onder bewind is minder rigoureus dan het opstellen van een BEM-clausule. Je blijft voor de afgesproken periode de beheerder van het geld, maar je kunt wel zelf eenvoudig bij het geld als het nodig of gewenst is. Handig om zo je (klein)kind te leren verantwoord met geld om te gaan.