Pexels Marcus Aurelius 4064339 Scaled

Ongevallenverzekering onmisbaar na ongeluk

Een ongeluk zit in een klein hoekje. De gevolgen ervan kunnen groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan het niet meer kunnen gebruiken van je arm(en) of benen. Met een ongevallenverzekering beperk je de financiële gevolgen van het ongeluk. Het uit te keren bedrag hangt vooral af van de mate van invaliditeit.

Met een persoonlijke ongevallenverzekering krijg je een eenmalige uitkering als je blijvend invalide raakt door een ongeval. Deze uitkering kun je vrij besteden. Denk aan het aanvullen van je inkomen als je niet meer volledig kunt werken. Een ander doel kan het bekostigen van aanpassingen in en rond je huis zijn. Bij sommige verzekeraars kunnen je nabestaanden een uitkering krijgen wanneer je overlijdt door een ongeluk. Bij het afsluiten van de verzekering bepaal je hoe hoog de uitkering wordt bij een ongeval en eventueel overlijden.

Wanneer is er sprake van een ongeluk
De ongevallenverzekering keert doorgaans alleen uit als er sprake is van een plotseling en onverwachts ongeval. Denk hierbij aan het vallen van de trap, aangereden worden door een auto of een ander ongeluk buitenshuis. Het volgende wordt door sommige verzekeraars ook gezien als ongeval:

  • Acute vergiftiging. Schadelijke gassen, dampen of voedsel die je ongewild hebt binnengekregen. Vergiftiging door alcohol of drugs valt hier niet onder.
  • Het binnenkrijgen van schadelijke stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, ogen of oren.
  • Ziektekiemen of voedsel waar je allergisch voor bent vallen hier niet onder.
  • Complicatie of verergering van verwondingen. Het moet hierbij wel gaan om verwondingen die voortkomen uit een verzekerd ongeval.

Uitkering afhankelijk van de ernst
In veel gevallen krijg je bij een ongeval niet het volledige verzekerde bedrag uitgekeerd. De hoogte van de uitkering hangt vooral af van de beperking die je aan het ongeval overhoudt. In de voorwaarden van de verzekering vind je vaak een tabel terug welk percentage je uitgekeerd krijgt bij het verlies of niet functioneren van bepaalde lichaamsdelen.

Wanneer je door een ongeluk een bepaald lichaamsdeel nog wel deels kunt gebruiken, krijg je minder uitgekeerd dan bij volledige uitval. Een arts stelt de exacte schade vast en koppelt daar een percentage aan. Dat percentage wordt vervolgens het uitgangspunt bij het bepalen van de uitkering. Hieronder volgt een voorbeeld.

Voorbeeld bij gedeeltelijke invaliditeit
John heeft een ongevallenverzekering afgesloten met een verzekerd bedrag van € 50.000. Onderweg naar zijn werk wordt hij aangereden en kan hij een deel van zijn been niet meer gebruiken. In de verzekeringsvoorwaarden staat dat bij functieverlies van een been 70% wordt uitgekeerd. Een arts stelt echter vast dat hij zijn been voor 20% niet meer kan gebruiken. De uitkering wordt dan € 50.000 * 70% * 20% = € 7.000.

Dit dekt een ongevallenverzekering niet
Uiteraard vallen er ook zaken buiten de dekking van de ongevallenverzekering. Standaard uitsluitingen zijn het niet nakomen van de voorwaarden, fraude of molest. Dit zijn enkele andere zaken wanneer de verzekering geen dekking biedt:

  • Als het ongeluk voorkomen had kunnen worden.
  • Het ongeluk is met opzet veroorzaakt.
  • Je hebt alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt.
  • Je doet mee aan óf traint voor een wedstrijd met auto of motor.

De premie voor een ongevallenverzekering is vaak relatief laag. Het risico dat je een ongeluk krijgt met blijvend letsel is namelijk klein. Deze verzekering kan de nodige zekerheid bieden. Vergelijk de voorwaarden van verzekeraars met elkaar en check welke definitie van een ongeluk er wordt aangehouden. Hulp nodig bij het afsluiten van een ongevallenverzekering? Neem gerust contact op met ons kantoor.