Default Image

Dit kun je verwachten van de basiszorgverzekering 2022

Voor iedereen die in Nederland woont of werkt, is het afsluiten van een zorgverzekering verplicht. Een zorgverzekering bestaat uit twee delen. Het basispakket, ofwel de basisverzekering, en aanvullende verzekeringen. De verplichting geldt alleen voor de basiszorgverzekering. Dit mag je in 2022 verwachten van jouw zorgverzekeraar.

Via de basiszorgverzekering ben je verzekerd voor medisch noodzakelijke zorg. De overheid bepaald ieder jaar opnieuw de inhoud, die bij iedere zorgverzekeraar in basis gelijk is. Een greep uit verzekerde zorg is bijvoorbeeld:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Zwangerschaps- en geboortezorg
  • Bloedonderzoek
  • Veel medicijnen
  • Verblijf in het ziekenhuis

Benieuwd wat er nog meer in het basispakket zit? Dat kun je terugvinden op deze pagina van Rijksoverheid.

Medisch noodzakelijke zorg vergoed
De overheid bepaald wat medisch noodzakelijke zorg is. Kijk dus goed wat de overheid hier precies onder schaart en welke eventuele beperkingen er zijn. Zo staat in de lijst van Rijksoverheid dat fysiotherapie onder de basiszorgverzekering valt. Dit is echter alleen het geval in specifieke situaties. Zo krijg je bijvoorbeeld fysio- en oefentherapie pas vergoed vanaf de 21e behandeling en moet je een bepaalde chronische aandoening hebben.

Basiszorgverzekering 2022 naar wens uitbreiden
De basiszorgverzekering dekt dus lang niet alle zorg die je nodig kunt hebben in een jaar. De meeste mensen (84,9%) hebben in 2021 daarom ook een aanvullende zorgverzekering afgesloten. Een aanvullende verzekering kan bijvoorbeeld behandelingen bij de fysiotherapeut dekken buiten de basiszorgverzekering. Voor tandartskosten bieden de meeste zorgverzekeraars ook aanvullende pakketten. De aanvullende verzekering is niet verplicht en de invulling ervan verschilt sterk per verzekeraar. Let vooral bij de tandpakketten goed op de maximering van de vergoeding.

Soms betaal je toch een deel van de zorgkosten zelf
Ondanks dat zorg uit het basispakket vergoed wordt, kun je soms wel een rekening krijgen. Dit heeft te maken met het eigen risico en de eigen bijdrage. Daarnaast verschillen verzekeraars ook in de vorm waarop ze een basiszorgverzekering aanbieden. Zo geldt soms alleen een vergoeding als je voor een behandeling naar specifieke zorgaanbieders gaat.

De basiszorgverzekering is voor iedere Nederlander verplicht en de inhoud ervan staat vast. Kijk goed welke zorg inbegrepen is en welke zorg jij gemiddeld in een jaar nodig hebt. Met een aanvullende verzekering kan je de dekking naar wens uitbreiden. De premies voor de zorgverzekering 2022 zijn uiterlijk 12 november bekend.