Default Image

Zijn appartementen met een slapende VvE wel verzekerd?

U verhuist van een eengezinswoning naar een koopappartement. Een inboedelverzekering en een dekking voor het eigenarenbelang zou met de gebouwenpolis vanuit de Vereniging van Eigenaren (VvE) genoeg soelaas moeten bieden bij een totaalschade. Helaas is dat niet altijd zo.

Wat doet een VvE?
Een VvE is automatisch opgericht als een gebouw in appartementen wordt gesplitst. Elk appartementengebouw heeft dus een VvE en de appartementseigenaren zijn daar automatisch bij aangesloten. De VvE moet zorgen voor onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke zaken. Het bestuur organiseert daarom een jaarlijkse ledenvergadering waarin besluiten worden genomen en stelt een begroting op. Er is er een reservefonds waarin gespaard wordt voor onderhoud en een gebouwenverzekering waarmee alle appartementen verzekerd zijn voor schade.

Slapende VvE
Het komt echter voor dat een VvE slapend is. Bovenstaande activiteiten vinden dan niet plaats en er is vaak ook geen gebouwenpolis afgesloten. Het zou kunnen dat elke individuele appartementseigenaar een eigen opstalverzekering heeft afgesloten met een individueel appartementsrechtclausule. Maar bij een totaalschade zijn hier de volgende risico’s aan verbonden:
e verzekeraar bekijkt bij totaalschade in welke verhouding het gebouw is gesplitst en keert op basis hiervan uit. Als één van de appartementsbewoners geen verzekering heeft afgesloten of de premie niet op tijd heeft betaald, heeft dit gevolgen voor de totale uitkering. Die kan dan te laag zijn voor herstel van de totale schade.

Als het gebouw schade oploopt door opzet van een van de appartementseigenaren, is dat bij een gebouwenpolis met appartementsrechtclausule geen probleem. De verzekeraar keert dan gewoon uit en verhaalt eventueel op de betreffende eigenaar. De andere appartementseigenaren zijn dan schadeloos gesteld en de schade aan de gemeenschappelijke delen wordt volledig vergoed. Dat is niet zo bij een individuele polis. Schade door opzet van een verzekeringnemer is dan vaak uitgesloten.

  1. De verzekeraar bekijkt bij totaalschade in welke verhouding het gebouw is gesplitst en keert op basis hiervan uit. Als één van de appartementsbewoners geen verzekering heeft afgesloten of de premie niet op tijd heeft betaald, heeft dit gevolgen voor de totale uitkering. Die kan dan te laag zijn voor herstel van de totale schade.
  2. Als het gebouw schade oploopt door opzet van een van de appartementseigenaren, is dat bij een gebouwenpolis met appartementsrechtclausule geen probleem. De verzekeraar keert dan gewoon uit en verhaalt eventueel op de betreffende eigenaar. De andere appartementseigenaren zijn dan schadeloos gesteld en de schade aan de gemeenschappelijke delen wordt volledig vergoed. Dat is niet zo bij een individuele polis. Schade door opzet van een verzekeringnemer is dan vaak uitgesloten.
  3. Als de slapende VvE geen geld reserveert voor onderhoud kan dat op korte of langere termijn gevolgen hebben op de verzekeringsdekking omdat er dan schade kan ontstaan door achterstallig onderhoud. Dat is in de meeste gevallen uitgesloten van dekking.

Als je u naar een koopappartement verhuist, vraag dan expliciet na of er een gebouwenpolis met appartementsclausule is. Gezien de risico’s van een eigen verzekering met een appartementsclausule heeft een verzekering voor het gehele gebouw altijd de voorkeur.

Heeft u vragen of wilt u hier meer over weten neem contact met ons op of loop even binnen, wij helpen u graag.