Default Image

Woningeigenaren moeten bij een ingrijpende renovatie verplicht verduurzamen

Vanaf dinsdag 1 februari moeten woningeigenaren bij een ingrijpende renovatie ook verplicht verduurzamen, bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp of boiler.

Per 1 februari moeten woningeigenaren die grootschalig gaan verbouwen ook verplicht de woning gaan verduurzamen. Met deze verplichting sluit Nederland aan bij de Europese regelgeving.

Van een grootschalige verbouwing (of renovatie) is sprake als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil van het pand verandert. Naast vernieuwing (renovatie) heeft de regeling ook betrekking op een vergroting van het pand. Valt de verbouwing onder deze regeling, dan geldt de verplichting een bepaalde minimumwaarde aan hernieuwbare energie toe te passen in de woning.

Duurzaam Wonen

De regeling heeft in Nederland waarschijnlijk slechts betrekking op een klein aantal verbouwingen. De schattingen lopen daarbij uiteen van 50 tot 250 woningen per jaar; het gros van de verbouwingen zit onder de 25% grens.

Dat wil echter niet zeggen dat het verstandig is om verder geen aandacht te besteden aan de verduurzaming van de woning. Vroeg of laat komt dat vraagstuk voor iedere (wat oudere) woning naar boven. En dan is het nu misschien toch al beter om “better safe than sorry” te zijn.