Default Image

Wat zijn jouw risico’s als de woningprijs gaat dalen?

De woningprijs staat op recordniveau en het aantal beschikbare koopwoningen is beperkt. Juist in deze markt is het goed om na te denken over de risico’s die het kopen van een woning nu met zich meebrengen. Wat als er een eind komt aan de prijsstijgingen en het de andere kant op gaat? Voor jou als huiseigenaar kan dit grote gevolgen hebben.

Veel Nederlanders vinden dat er sprake is van een bubbel die binnen enkele jaren uiteen zal spatten. Toch verwacht het overgrote deel dat zij hier zelf niet door geraakt worden. Dit komt onder andere door de lage hypotheekrente, die veel kopers voor een langere tijd vastgezet hebben. Toch ben je ook met een lange rentevaste termijn niet altijd immuun voor zwaar weer op de woningmarkt. Zo kan je woning onder water komen te staan. Je hypotheekschuld is dan hoger dan de woningwaarde. Dit zijn de risico’s:

1. Mogelijke restschuld bij verkoop
Wanneer je een woning die onder water staat verkoopt, blijft er een restschuld over. Deze restschuld is het gedeelte van je hypotheekschuld die je niet kan terugbetalen met de verkoop van je woning. Stel: je hebt een hypotheekschuld van €350.000. Bij verkoop van de woning krijg je er maximaal €325.000 voor. In dat geval houdt je een restschuld van €25.000 over. Om je hypotheek af te lossen moet je óf geld toeleggen uit je eigen spaarpot óf de restschuld meefinancieren in je volgende hypotheek.

2. Hypotheek lastiger te krijgen als je restschuld meefinanciert
Het is lastiger om een hypotheek te krijgen wanneer je de restschuld meefinanciert bij je nieuwe hypotheek. De restschuld wordt dan onderdeel van de hypotheek van je nieuwe woning. Banken staan hier doorgaans niet om te springen. Je kunt meestal maar een klein percentage meefinancieren.

3. Hogere maandlasten als je restschuld meefinanciert
Wil je de restschuld meefinancieren bij je nieuwe hypotheek? Reken op hogere maandlasten. Je moet namelijk naast de reguliere hypotheek ook de restschuld aflossen. Daarnaast kan je sinds 2018 de rente over de restschuld niet aftrekken bij je belastingaangifte.

4. Verhuizen minder makkelijk
Wanneer je om wat voor reden dan ook wilt verhuizen, kan het door bovenstaande redenen moeilijker zijn om een nieuwe woning te krijgen. Hierdoor zit je langer dan gewenst vast aan je huidige woning.

5. Loan-to-value hypotheek verschuift
De verhouding tussen je woningwaarde en je hypotheek verschuift (Loan-to-Value). Dit kan mogelijk een hogere rente betekenen. Reden hiervoor is het toenemende risico dat de bank loopt bij dalende woningprijzen. 

De schaarste aan beschikbare woningen legt een stevig fundament onder de woningprijzen. Toch leert de historie dat de prijs nooit in één rechte streep omhoog blijft gaan. Het is dan ook goed om je bewust te zijn van de risico’s wanneer de prijs de andere kant op gaat. Onderneem op tijd actie als je woning onder water dreigt te komen. Ook in die situatie kan je bij ons terecht voor deskundig advies.