Seniors Gf2e37dc12 1920

Veel Nederlanders doen niet aan pensioenopbouw

Veel Nederlanders bouwen geen pensioen op via een pensioenfonds. Een groot deel hiervan maakt ook geen werk van een alternatief, zo concludeert de Nederlandsche Bank (DNB). Vooral bij zelfstandigen is weinig animo voor pensioenopbouw, zeker zolang het niet verplicht is. Pijnpunt is dat de achterblijvende opbouw over het algemeen later niet wordt gecompenseerd.

Ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders hadden in 2020 wel een inkomen uit arbeid, maar bouwden geen pensioen op bij een pensioenfonds. Deze tweede pijler van het pensioenstelsel dient ter aanvulling op de AOW (eerste pijler). Doel is voorkomen van een (grote) terugval in inkomen na het bereiken van de pensioenleeftijd.

Percentage werknemers en zelfstandigen met pensioenopbouw in de tweede pijler in 2020

Fig 1
Bron: DNB

Risicogroepen pensioenopbouw
Vooral Nederlanders onder de 40 jaar bouwen geen pensioen op in de tweede pijler. DNB noemt daarbij specifiek vrouwen en personen met een migratieachtergrond. Daarnaast bouwen werknemers met een flexibel dienstverband en werknemers bij kleine bedrijven minder pensioen op bij een pensioenfonds of via een bedrijfsregeling.

Zelfstandigheden bouwen alleen pensioen op als dat in de sector verplicht wordt gesteld. In alle andere sectoren bouwen zelfstandigen nauwelijks pensioen op in de tweede pijler. Per saldo doet maximaal vier procent van de zelfstandigen in alle sectoren aan deze vorm van pensioenopbouw. Het percentage neemt toe naarmate het inkomen hoger ligt.

Derde pijler pensioenstelsel wordt weinig benut
Naast pensioenopbouw via een pensioenfonds of bedrijfsregeling kan je ook op andere manieren werken aan je pensioen. Een voorbeeld is pensioensparen via een levensverzekering. Dit loopt niet via de werkgever en valt onder de derde pijler van het pensioenstelsel. In de praktijk wordt hier slechts beperkt gebruik van gemaakt. Ongeveer 8 procent van de werknemers heeft in 2020 in deze pijler pensioenpremie ingelegd. Onder zelfstandigen is dit aandeel met 11 procent iets hoger. Wanneer mensen geen pensioen opbouwen in de twee pijler, doen ze dat doorgaans ook niet in de derde pijler. Het risico op een pensioengat stijgt hierdoor. 

Bal bij de politiek
DNB legt de vraag of pensioensparen meer gestimuleerd zou moeten worden bij de politiek neer. Het antwoord is minder simpel dan het lijkt. Aan de ene kant is het voor werkenden verstandig om voldoende pensioen op te bouwen. Aan de andere kant willen zelfstandigen graag zelf kunnen beslissen over het wel of niet opbouwen van pensioen en het tempo. In het stimuleren van pensioenopbouw door communicatie richting risicogroepen heeft DNB beperkt vertrouwen. Dit kan weerstand oproepen en een tegenvallend resultaat opleveren.

Wil je weten op welke manier je meer vermogen kunt opbouwen voor later? Onze deskundige adviseurs kijken graag met je mee.