Is oversluiten altijd zinvol?

Nee. Oversluiten is niet zinvol als de kosten hoger zijn dan het te behalen rentevoordeel. Natuurlijk berekenen wij kosteloos of oversluiten in uw situatie zinvol is.

Nee. Oversluiten is niet zinvol als de kosten hoger zijn dan het te behalen rentevoordeel. Natuurlijk berekenen wij kosteloos of oversluiten in uw situatie zinvol is.