Default Image

Stijging WOZ-waarde nog niet voorbij

De WOZ-waarde stijgt al vijf jaar op rij. Dit jaar is geen uitzondering. De gemiddelde WOZ-waarde bedroeg begin januari € 290.000. Een stijging van 7 procent ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is wel minder groot. In 2021 steeg de WOZ-waarde nog met 8,9 procent.

De gemeente heeft de taak om jaarlijks de WOZ-waarde van woningen vast te stellen. WOZ-waarden lopen ongeveer een jaar achter op de actuele prijs in de markt. Deze vertraging komt doordat 1 januari van het voorgaande jaar het peilmoment is bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Eigenlijk gaat de huidige waarde dus over de prijs die je gemiddeld op 1 januari 2020 betaalde voor een huis.

Afbeelding1
Bron: CBS.

Lokale verschillen WOZ-waarde
In alle gemeenten in Nederland zijn de WOZ-waardes gestegen, met uitzondering van Sint Anthonis. Daar daalde de gemiddelde WOZ-waarde 1,3 procent. De stijging was het sterkst in Oldambt (12,4%). Van de vier grote steden nam de WOZ-waarde het sterkst toe in Rotterdam (11,4%). Waar Amsterdam bij de sterkste stijgers hoorde in de afgelopen jaren, blijft de hoofdstad nu steken op een stijging van 1,2 procent.

Sterkste stijging in Flevoland
In de provincie Flevoland steeg de gemiddelde woningwaarde het sterkst (8,7%) met een gemiddelde waarde van € 262.000. Deze waarde ligt wel lager dan het landelijk gemiddelde van € 290.000. Alleen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant ligt de gemiddelde WOZ-waarde hoger dan het landelijke gemiddelde. Opvallend is dat de provincie Noord-Holland de laagste gemiddelde stijging kende (5,2%), maar toch de hoogste gemiddelde WOZ-waarde heeft.

Afbeelding2
Bron: CBS.

WOZ-waarde grondslag voor verschillende belastingen
De WOZ is de basis voor verschillende belastingen. Denk hierbij aan onroerendezaakbelasting (ozb), waterschapsbelasting, eigenwoningforfait, schenk- en erfbelasting en soms ook afvalstoffenheffing. Hoe hoger de WOZ-waarde des te hoger deze belastingen uitvallen.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde
Ben jij het niet eens met de gemeentelijke taxatie van je woning? Dan kun je bezwaar maken. Dit kan tot zes weken na ontvangst van de WOZ-waarde. Voor dit jaar is het dus niet meer mogelijk. Uit overzicht van de Waarderingskamer blijkt dat er 210.000 eigenaren bezwaar hebben aangetekend. De laatste jaren kreeg ongeveer 40 procent vervolgens een lagere WOZ-waarde toegekend. Hier lees je in welke situaties je kans maakt op een succesvol bezwaar. Bedenk daarbij wel dat een hogere WOZ-waarde ook voordelen kan hebben, zoals een lagere hypotheekrente.

Er kan nu al gesteld worden dat de WOZ-stijging nog niet voorbij is. De actuele huizenprijzen lopen ver voor op de WOZ-waarde. Het verschil zal ook volgend jaar terug te zien zijn in een verder oplopende inschatting van de gemeente.