Default Image

Schadevrije jaren autoverzekering worden overdraagbaar

Leaserijders, achterblijvende partners of bestuurders die jaren lang in het buitenland hebben gewoond worden regelmatig onaangenaam verrast bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Vaak worden in die situatie schadevrije jaren niet meegenomen. Dit kan resulteren in een fors hogere premie. Hier komt vanaf 2022 verandering in.

De hoogte van de premie van je autoverzekering is voor een groot deel afhankelijk van het aantal schadevrije jaren. Zie het als een beloning die toeneemt naarmate je langer geen schade hebt geclaimd bij de verzekeraar. Goed voor je portemonnee dus. Schadevrije jaren zijn echter persoonsgebonden en staan op naam van degene die de verzekering afneemt, ofwel de verzekeringnemer.

Schadevrije jaren overgedragen bij overlijden
Wanneer je samen met je partner een auto gebruikt, kan het voorkomen dat de verzekering alleen op de naam van je partner staat. In dat geval bouw jij geen schadevrije jaren op. Wanneer je partner overlijdt en jij neemt de auto en verzekering over, dan kan de premie mogelijk stijgen omdat jij geen schadevrije jaren hebt.

Hoewel de meeste verzekeraars vaak nu al bereid zijn om schadevrije jaren bij overlijden over te dragen, is er geen eenduidig beleid. Vanaf 2022 komt hier verandering in. Zo kunnen de zuivere schadevrije jaren officieel worden overgedragen op de achterblijvende partner. Voorwaarde is wel dat beide personen tot het moment van overlijden op hetzelfde adres ingeschreven stonden. Daarnaast dient de achterblijvende partner in bezit te zijn van een rijbewijs.

Na leasen schadevrije jaren meenemen
Eenmaal opgebouwde schadevrije jaren vervallen gemiddeld na drie jaar als je geen eigen auto met bijbehorende verzekering hebt. Dit komt vaak voor bij leasen. Stel je hebt 10 jaar geen schade geclaimd bij de verzekeraar. Op een zeker moment verkoop je de auto en stap je over op een leaseauto. Na vier jaar ben je bij de meeste verzekeraars de eerder opgebouwde schadevrije jaren kwijt.

Vanaf 1 januari 2022 kunnen leaserijders hun schadevrije jaren registeren in het centrale register (Roy-data systeem) registreren. Hiervoor is een leaseverklaring nodig. Ook mensen die in een ander EU-land hebben gewoond, kunnen schadevrije jaren van een eventuele buitenlandse verzekering laten registreren.

Deze verandering rond de schadevrije jaren voor de autoverzekering gaat per 1 januari 2022 in. Echter geldt dit alleen voor verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Mogelijk wordt er halverwege 2022 gekeken naar de mogelijkheid dat andere regelmatige bestuurders, die dus geen verzekeringnemer zijn, ook schade vrije jaren gaan opbouwen. Kortom, wordt vervolgd.