Austin Neill FLHjTTLURYg Unsplash Scaled

Private lease duurder, maximale hypotheek omlaag

De private leasemarkt ontsnapt niet aan de hoge inflatie. De tarieven voor het privé leasen van een auto waren in het tweede kwartaal gemiddeld 16 procent duurder dan een jaar eerder. Dit heeft ook gevolgen bij het afsluiten van een hypotheek. Een duurder leasecontract zorgt over het algemeen voor een lagere maximale hypotheek. 

In het BKR-register (Bureau Krediet Registratie) worden al je financiële verplichtingen vastgelegd. Het gaat daarbij alleen om de verplichtingen die langer lopen dan één maand en € 250 of hoger zijn. Het gemiddelde private lease contract wordt dus ook geregistreerd.

Woonlast en je maximale hypotheek
In het BKR-register opgenomen bedragen zorgen ervoor dat je minder kunt lenen voor het kopen van een woning. Die bedragen worden door de geldverstrekker voor twee procent ingehouden op de maximale woonlast. Deze woonlast bepaalt welk deel van jouw inkomen je kunt besteden aan hypotheeklasten. Een hogere woonlast betekend dat je meer financiële ruimte hebt voor het betalen van je hypotheek en je dus ook meer kunt lenen.

Volledig private leasebedrag wordt geregistreerd
Sinds 1 april 2022 wordt het volledige leasecontract ingeschreven bij het BKR. Voor 2022 was dit 65 procent. Bij een leasebedrag van € 400 per maand, wordt er nu € 19.200 ingeschreven in het BKR. Hierdoor wordt er door de geldverstrekker € 384 (2 procent van € 19.200) in mindering gebracht op woonlast, waardoor je minder hypotheek kunt krijgen.

Private lease duurder, maximale hypotheek omlaag
Het CBS publiceerde recent dat de prijzen voor private lease in het tweede kwartaal 16 procent hoger liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat een leasecontract van destijds € 400 nu ongeveer € 464 per maand zou kosten. Dit lijkt een beperkt verschil. Toch kunnen de gevolgen voor je maximale hypotheek groot zijn.

Voorbeeld impact gestegen leaseprijs op maximale hypotheek
Sanne en Johan verdienen gezamenlijk € 70.000 euro. Ze willen een hypotheek afsluiten met een rentevaste periode van 10 jaar, tegen een rente van 3,5%. Ze overwegen een auto te gaan leasen voor een periode van 48 maanden. Dit is wat er met de maximale hypotheek gebeurt als het leasebedrag 16% stijgt.

SituatieMaximale hypotheek
Alleen hypotheek zonder BKR€ 331.258
Leasecontract € 400 per maand voor 4 jaar€ 245.743
Leasecontract € 464 per maand voor 4 jaar € 232.061


Wanneer Sanne en Johan geen leasecontract of andere leningen zouden hebben, kunnen zij bijna een ton meer lenen dan met een leasecontract van € 464 per maand. Een fors verschil dus! Ook de verandering op jaarbasis is fors, ze kunnen nu namelijk € 13.682 minder lenen in vergelijking met vorig jaar. In bovenstaand voorbeeld is niet eens rekening gehouden met de veranderde BKR-registratie. Zouden we dit wel doen, dan loopt het verschil in maximale hypotheek op tot maar liefst € 43.613.

Houd veranderingen woningmarkt in de gaten
Je maximale hypotheek is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de hoogte van de hypotheekrente. Deze is afgelopen jaar fors gestegen. Neem een hypotheek met een rentevaste termijn van 10 jaar. In het tweede kwartaal van 2021 lag de rente hiervoor nog op 0.86 procent. Met die rente konden Sanne en Johan maar liefst € 370.078 lenen.

Ben jij op zoek naar een woning en wil het niet echt vlotten? Controleer dan met regelmaat of je maximale mogelijke hypotheek is veranderd. Zo voorkom je dat je naar woningen zoekt die je eigenlijk niet kunt betalen of kan je juist een niveau omhoog.

Het afsluiten van een leasecontract kan betekenen dat je een ton minder kunt lenen. Daar sta je misschien niet bij stil als je trots de sleutels van je nieuwe leasebak in handen hebt. Wil je weten wat in jouw situatie de maximaal verantwoorde hypotheek is? Wij maken het graag inzichtelijk voor je!