Default Image

Overstromingsdekking bij meer verzekeraars

Hoewel Nederland goed voorbereid is op overstromingen, blijft hoog water een risico. De overstroming in Limburg is daar een goed voorbeeld van. De schade bedroeg tientallen miljoenen euro’s. Lang was niet duidelijk op welke manier de schade vergoed zou worden. Meer verzekeraars hebben intussen een overstromingsdekking toegevoegd aan hun woonverzekeringen. 

Sinds de Watersnoodramp van 1953 zijn grootschalige overstromingen door neerslag of schade door een dijkdoorbraak helemaal niet meer verzekerd. Er is wel een vangnet door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). De overheid dekt bij rampen de schade. Ervaring leert dat de schade nooit volledig gedekt is. Daarnaast gelden er ook voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

Tegemoetkoming Wts voor particulieren
Voor een vergoeding vanuit de Wts moet er sprake zijn van een ramp én heeft de schade plaatsgevonden in het getroffen gebied. Daarnaast moet het ook gaan om onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade. Kortom, er was dus nog geen verzekering voor dit soort schade. Een schadevergoeding van de Wts kan maar één keer. Bij gelijksoortige rampen in de toekomst word je geacht hiervoor verzekerd te zijn. Als voorbeeld vind je hieronder wat vanuit de Wts is gedekt voor de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant:

  • 90% van de schade aan de woning;
  • 90% van het schadebedrag tot aan € 36.000 aan inboedel;
  • 65% van de opruimkosten óf om ergere schade te voorkomen;
  • Evacuatiekosten minimaal € 304 en maximaal € 597 (zijn de evacuatiekosten lager dan het minimum, dan krijg je toch € 304);
  • In schrijnende gevallen is er tegemoetkoming voor schade aan voertuigen die redelijkerwijs niet voor Allrisk of Casco verzekering in aanmerking komt.

Overstromingsdekking
Steeds meer verzekeraars voegen een overstromingsdekking toe aan hun inboedel- en opstalverzekering. Schade die ontstaat door doorbraak van primaire waterkeringen of overstromingen in buitendijkse gebieden is wel uitgesloten.

Primaire en niet-primaire waterkeringen
De toegevoegde dekking gaat alleen om niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen houden het water van buitenaf tegen zoals uit de zee, grote rivieren of het IJsselmeer. Alle overige waterkeringen zijn niet-primair. Breekt er een dijk in Zeeland aan de Noordzee, dan is de kans groot dat er vanuit de verzekeraar geen vergoeding volgt.

Met het aanvullen van de overstromingsdekking dekking op de opstal- en inboedelverzekering hopen verzekeraars duidelijkheid te geven wat er wel en niet verzekerd is bij een overstroming. Gelukkig is er ook een vangnet vanuit de overheid, voor het deel dat je hoe dan ook niet bij de verzekeraar in rekening kan brengen.