Default Image

Oversluiters hypotheek stapelen records

Afgelopen december zijn er 45.458 hypotheken aangevraagd, zo rapporteert HDN (Hypotheken Data Netwerk). Dit is een toename van 12 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Met de indrukwekkende eindsprint is ook het jaarrecord uit 2021 verbroken. Ook nu is het kopen van een woning niet de grootste reden voor de toename in hypotheekaanvragen. 

Vooral het oversluiten van hypotheken en hypotheken voor verbouwingen zorgden voor veel aanvragen in december. Aan het eind van het jaar naderde het aandeel van oversluiters zelfs 40 procent van het totaal. Starters en doorstromers met een NHG-hypotheek deden een stapje terug, vergeleken met december 2020.

Limiet NHG ver onder gemiddelde woningprijs
Het is niet verwonderlijk dat het aantal aanvragen van een hypotheek met NHG achterblijft. De prijs die je voor een woning moet betalen is al snel hoger dan het maximum dat geldt voor NHG. Zo lag de limiet in 2021 op € 325.000 en is het dit jaar € 355.000. Klopte je recent nog aan bij een NVM-makelaar, dan lag de gemiddelde prijs van het woningaanbod ruim boven de vier ton.

Wijzigingen zorgen voor toename hypotheekaanvragen
Aan het eind van het jaar spelen wijzigingen op het gebied van hypotheek en huis een rol bij het aantal hypotheekaanvragen. Huiseigenaren of kopers willen deze veranderingen soms voor zijn en slaan nog snel hun slag. Denk hierbij aan investeerders die een woning kopen voor de verhuur.

Los van politieke besluiten was er kort sprake van een stijgende hypotheekrente. Ook dit zorgt ervoor dat er sneller actie wordt ondernomen, om zo bij het oversluiten nog te kunnen profiteren van de lage rente. Alhoewel het een schijnbeweging is geweest, wordt voor het vervolg van 2022 een oplopende rente verwacht.

Zelf ook verbouwen of je hypotheek oversluiten?
Misschien heb je zelf ook plannen om te verbouwen of twijfel je al langer of je hypotheek niet voordeliger kan. Zorg ervoor dat je weet welke financiering je in die situatie nodig hebt en welke voorwaarden daarbij gelden. Lees hier 3 manieren om een verbouwing te financieren of controleer in hoeverre oversluiten voor jou interessant is.

Het hoge aantal aanvragen is geen weerspiegeling van een gezonde woningmarkt. Waar verbouwers en oversluiters zorgen voor drukte, nam het aandeel van kopers juist verder af. Het is nog maar de vraag in hoeverre de overheidsplannen hier verandering in gaan brengen.