Pexels Pixabay 45842 Scaled

Nabestaandenpensioen verzacht daling inkomen

Het inkomen van gehuwden of samenwonenden kan flink dalen als een van beide overlijdt. Dit terwijl de kosten doorgaans niet in dezelfde vaart afnemen. Een nabestaandenpensioen kan voor de nodige balans zorgen. Zorg ervoor dat je periodiek checkt of jouw pensioensituatie nog past bij je levensfase.

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die je mogelijk ontvangt als je partner overlijdt.
Net als bij een regulier pensioen bestaat ook het nabestaandenpensioen uit drie onderdelen. Waarbij de overheid, je werkgever en jijzelf een rol spelen.

Overheidsdeel: Algemene nabestaandenwet (ANW)
Met de Algemene nabestaandenwet (ANW) regelt de overheid het nabestaandenpensioen. In tegenstelling tot de AOW, is de ANW niet voor iedereen beschikbaar. Dit zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen om ANW-uitkering te krijgen:

  • Je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt
  • Je zorgt voor een thuiswonend kind die jonger is dan 18 jaar
  • Je voor minimaal 45% arbeidsongeschikt bent.

Zodra je niet (meer) aan deze voorwaarden voldoet, vervalt het recht op ANW. Daarnaast is de hoogte van de ANW-uitkering inkomensafhankelijk.

Werkgeversdeel op opbouw- of risicobasis
Als je via je werkgever pensioen opbouwt, bouw je doorgaans ook een nabestaandenpensioen op. De opbouw hiervan kan op twee manieren: via een opbouwbasis of risicobasis. Bij een risicobasis ontvangt de nabestaande alleen een uitkering als je nog in dienst bent bij de werkgever waar je pensioen opbouwt. Met een opbouwbasis ontvangt de nabestaande ongeacht het dienstverband een uitkering.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de regeling. Gemiddeld ligt de uitkering voor de overgebleven partner tussen de 50 en 70 procent van wat de overleden partner aan pensioen zou krijgen als die niet was overleden. Kinderen ontvangen vaak rond de 14%.

Zelf opgebouwd deel: levensverzekering
Wil je extra partnerpensioen opbouwen? Dat is mogelijk met een particuliere levensverzekering. Een voorbeeld is de overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden voor een bepaalde datum, wordt bij deze verzekering een vast bedrag uitgekeerd. Vaak wordt deze uitkering ingezet voor het aflossen van de hypotheek.

Aandachtspunten nabestaandenpensioen
Houd er rekening mee dat het nabestaandenpensioen lager uit kan vallen of mogelijk komt te vervallen. Ben je bijvoorbeeld niet getrouwd en woon je samen? Dan moet je jouw partner zelf aanmelden als gerechtigde voor het nabestaandenpensioen. Ben je opnieuw getrouwd? Mogelijk heeft je ex ook voor een deel recht op de uitkering, waardoor deze voor je huidige partner lager uitvalt.

Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je terug vinden hoeveel pensioen én nabestaandenpensioen je opbouwt. Wil je een scan van jouw pensioensituatie of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een levensverzekering? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.