Calculator Ge3e7b8bda 1920

Hypotheek overgesloten in 2021? Vergeet dit niet bij je belastingaangifte

Door de lage hypotheekrente was oversluiten booming vorig jaar. Heb jij ook je hypotheek overgesloten in 2021? Dan heb je ongetwijfeld kosten gemaakt voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Veel van deze kosten kun je als aftrekpost opvoeren bij de inkomstenbelasting. Aan het einde van de streep hoef je hierdoor minder belasting te betalen. Je moet de gegevens wel zelf aan je aangifte toevoegen.

Het oversluiten van je hypotheek gaat gepaard met de nodige kosten. Je moet bijvoorbeeld langs de notaris. Daarnaast is bijvoorbeeld het opnieuw taxeren van je woning nodig. Veel van dit soort kosten kun je invullen als aftrekpost. Heb je de kosten meegefinancierd in de woning? Dan kan je niet over de gehele hypotheek de rente aftrekken.

Belastingaangifte na oversluiten hypotheek
Niet alle kosten zijn aftrekbaar als je jouw hypotheek hebt overgesloten. Het gaat alleen om de kosten die je hebt gemaakt voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek én de boeterente. De volgende kosten kun je invullen bij de vragen over ‘Hypotheek en andere schulden’ onder het kopje ‘Financieringskosten’:

  • Taxatiekosten die noodzakelijk waren voor het krijgen van de hypotheek
  • Notariskosten voor de hypotheekakte
  • Bemiddelingskosten voor het inwinnen van advies over hypotheek of lening
  • Kosten voor NHG (bouwkundige keuring valt hier ook onder)

Los van het bovenstaande kan je ook de royementskosten opvoeren als aftrekpost. Dit kan bij de vraag ‘Heeft u naast de rente nog andere kosten’. Ook de eventuele boeterente mag je aftrekken, deze horen bij de vraag over de betaalde rente in 2021.

Let op de hypotheekrenteaftrek bij meefinancieren oversluitkosten
Voor de kosten die je maakt bij het oversluiten van je hypotheek hoef je niet per se spaargeld te gebruiken. Je kunt deze kosten meefinancieren in je nieuwe hypotheek, zolang dat past bij je financiële situatie. Deze keuze heeft invloed op hoe je de belastingaangifte moet doen. De bovenstaande kosten kun je opgeven in box 1, maar je moet daarnaast wel de schuld in de aangifte splitsen. Over het verhoogde deel mag je namelijk geen hypotheekrente aftrekken. Dat deel kun je wel in box 3 opgeven als schuld.

Voorbeeld belastingaangifte
Stel je hebt in 2021 je hypotheek van €300.000 overgesloten naar een lagere rente. De oversluitkosten en boeterente bedragen in totaal €10.000. Je hebt deze kosten meegenomen in de nieuwe hypotheek, waardoor deze nu €310.000 bedraagt. De €10.000 wordt niet gezien als kosten voor de eigen woning, waardoor dit deel in box drie valt. Over dat deel mag je dus ook geen hypotheekrente aftrekken. De kosten voor oversluiten zelf mag je wel opvoeren als aftrekpost en over €300.000 mag je dus wel hypotheekrente aftrekken.

Als je vorig jaar je hypotheek hebt overgesloten, zorg dat je de volgende papieren bij de hand hebt: het jaaroverzicht van je hypotheek, de nota van de notaris en factuur van taxatie woning én eventueel de NHG-kosten. Deze gegevens moet je zelf aan de aangifte toevoegen. Op de site van Belastingdienst vind je een checklist welke andere documenten of gegevens je nodig hebt bij het doen van de belastingaangifte.