Default Image

Hypotheek en huis: de wijzigingen in 2022

Ieder jaar verandert het nodige op het gebied van huis en hypotheek. Voor 2022 is dat niet anders. Denk hierbij aan de verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek, wijzigingen rond private lease en subsidie voor verduurzaming. We geven een overzicht van de meest relevante wijzigingen voor jou als huiseigenaar of starter.

Beperking hypotheekrenteaftrek
Al een aantal jaar wordt de hypotheekrenteaftrek – en alle andere aftrekbare kosten van de eigen woning in de hoogste belastingschijf – afgebouwd. In 2022 is in de hoogste schijf in het aftrekbare tarief nog 40%. In 2023 bereikt de afbouw zijn eindpunt, met een aftrektarief van 37,05%. De kans bestaat overigens dat de hypotheekrenteaftrek nog verder wordt beperkt, al ligt dat politiek gevoelig.

Subsidie voor verduurzaming
Wil je in 2022 je woning verduurzamen? Vergeet dan niet dat er twee verschillende subsidiepotjes beschikbaar zijn vanaf 2022 tot 2024. Voor de aanschaf van hybride warmtepompen is er een subsidiepot met €288 miljoen beschikbaar. Voor isolatie is de pot gevuld met €514 miljoen euro. Vaak is snelheid nodig omdat de subsidie snel vergeven is.

Daling eigenwoningforfait
De Belastingdienst ziet jouw eigen woning als vermogen. Om die reden betaal je over de waarde van je woning belasting in de vorm van het eigenwoningforfait (EWF). Het tarief van het EWF daalt voor woningen tot €1.110.000 naar 0,45%. In 2021 was dit nog 0,5%. Door dit lagere tarief betaal je minder belasting over de woning. Het voordeel valt in de praktijk tegen. Het bedrag dat je aan EWF betaalt, is namelijk afhankelijk van de WOZ-waarde van je woning. Deze waarde zit in de lift, waardoor het forfait over een hoger bedrag wordt berekend.

Afbouw wet Hillen
Huiseigenaren met een lage eigenwoningschuld gaan de komende jaren steeds meer eigenwoningforfait betalen. Wanneer je na renteaftrek nog steeds EWF over houdt, zorgt de wet Hillen ervoor dat je dit niet hoeft op te tellen bij je inkomen. Sinds 2019 wordt deze wet jaarlijks met 3,33% afgebouwd. In 2022 kan je nog maar 86,68% aftrekken.

Volledig private lease bedrag geregistreerd in BKR
Wanneer je private leaseauto hebt, wordt 65% van het bedrag geregistreerd in het BKR-register. De overige 35% wordt gezien als servicekosten. Die worden niet geregistreerd. Vanaf 1 april 2022 wijzigt dit en wordt het hele leasebedrag ingeschreven. Het gevolg hiervan is dat je minder kunt lenen.

Overdrachtsbelasting bij onvoorziene omstandigheden
Het kan voorkomen dat je een woning wilt kopen voor eigen gebruik, maar je hier later door omstandigheden toch van af wilt zien. In dat geval betaal je geen twee procent overdrachtsbelasting maar acht. Moet je deze keuze maken door bijvoorbeeld het overlijden van je partner of een scheiding? In die situaties houdt de fiscus onder voorwaarden toch de oorspronkelijke twee procent aan, in plaats van het hogere tarief.

Hogere grens Nationale Hypotheek Garantie
De NHG-grens wordt in 2022 verhoogd naar €355.000. Voor woningen met een marktwaarde tot dit bedrag kan je volgend jaar een NHG-hypotheek afsluiten. Met deze garantie heb je een vangnet achter de rug als je jouw hypotheek niet meer kunt betalen door onvoorziene omstandigheden. Denk aan een scheiding, overlijden of onverwacht ontslag. Daarnaast hoef je bij je hypotheekaanvraag minder papieren aan te leveren als je lang geleden gescheiden bent.

Voorkomen onbedoelde beperking hypotheekrenteaftrek
De eigenwoningregeling wordt per 1 januari 2022 aangepast om onbedoelde beperking van hypotheekrenteaftrek te voorkomen. De eigenwoningregeling wordt aangepast op het gebied van eigenwoningreserve, de aflossingsstand en de eigenwoningschuld. Onder andere relevant voor stellen die niet in algehele gemeenschap van goederen getrouwd zijn. De nieuwe regeling houdt ook rekening met overlijden. Zo krijgen partners niet automatisch de eigenwoningreserve, aflossingsstand of eigenwoningschuld van de overleden partner. Meer hierover lees je op de site van de Rijksoverheid.

Het effect van de wijzigingen rond huis en hypotheek in 2022 verschilt per situatie. Wil je weten of er in jouw situatie belangrijke wijzigingen zijn? Onze adviseurs kunnen dit voor je in kaart brengen.