Default Image

Hoe voorkomt u dat uw kind een geldezel wordt?

Money Mules (of geldezels) zijn mensen die hun rekening beschikbaar stellen aan criminelen. Vaak gaat het hierbij om jongeren, die niet in de gaten hebben dat ze strafbaar zijn. Terwijl ze actief meehelpen aan het witwassen van illegaal geld.

Overtuigingskracht en groepsdruk

Criminelen zijn op zoek naar mensen die hun bankpas en pincode willen afstaan, zodat de criminelen geld kunnen verdienen terwijl ze zelf anoniem blijven. Jongeren zijn wat dit betreft nog kwetsbaar. Ze willen op deze leeftijd vaak aardig gevonden worden en criminelen hebben overtuigingskracht. Ze gebruiken bijvoorbeeld een van deze trucs:

  • Geld bieden. ‘Als ik een uurtje jouw pinpas mag lenen, krijg jij € 250,-.’
  • Soms onder dwang/chantage. ‘Ik vertel jouw vrienden en ouders iets naars over jou’.
  • Soms door middel van bedrog. ‘Dit hoort bij jouw baan. Dus doe niet zo flauw.’

Strafbaar feit

Politie en banken onderzoeken continu waar crimineel geld naar toe gaat. Afwijkende geldtransacties vallen op en uiteindelijk komen ze uit bij de rekeningen van money mules. Een money mule is officieel medeplichtig en dus strafbaar. Ongeacht of er bewust of onbewust een bijdrage is geleverd. De gevolgen hiervan zijn groot. Uw kind krijgt een strafblad en ze kunnen ook later problemen krijgen.  Zoals het niet meer kunnen openen van een bankrekening of het niet kunnen afsluiten van een hypotheek. 

In gesprek met uw kind

Criminelen richten zich niet alleen op volwassenen. Ook kinderen en jongeren kunnen het slachtoffer worden. Ga daarom in gesprek met uw kind over geld criminelen. Vertel ze over zakkenrollers, shouldering en ook over money mules.

Geef de volgende tips:

  • Is iets te mooi om waar te zijn? Dan is dat vaak ook zo.
  • Denk logisch na! Laat ze bij twijfel altijd met u overleggen.
  • Geef nooit persoonlijke gegevens aan anderen. Ook niet aan bekenden.
  • Een pinpas is persoonlijk en een pincode is geheim.