Default Image

Grens Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar naar € 355.000

Wil je dit jaar een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten, dan mogen de totale kosten voor de woningkoop maximaal € 325.000 bedragen. Ieder jaar wordt deze NHG-grens opnieuw vastgesteld aan de hand van ontwikkelingen op de woningmarkt. Nu de woningprijzen de pan uit rijzen wordt ook de grens sterker verhoogd dan gepland. 

De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is voor 2022 vastgesteld op € 355.000. Dit bedrag is tot stand gekomen door de gemiddelde woningwaarde van de afgelopen 27 maanden te nemen, plus 4%. Deze extra vier procent is een uitzondering om beter aan te sluiten bij de marktomstandigheden.

Grens Nationale Hypotheek Garantie reageert met vertraging
Terwijl de NHG-grens volgend jaar € 355.000 bedraagt, publiceerde de NVM over het tweede kwartaal van dit jaar een gemiddelde verkoopprijs van € 410.000. Deze gemiddelde transactieprijs ligt nu dus al € 55.000 boven de NHG-grens voor volgend jaar. Het risico bestaat dat bij een verdere stijging, NHG al snel weer uit zicht raakt voor veel kopers.

Er zijn redenen dat de NHG-grens niet één op één meestijgt met de woningprijs. Deze grens baseren op gemiddelde prijzen uit de voorgaande maanden levert een meer stabiele rekenmethode op. Bovendien wordt gevreesd dat het verder verhogen van de NHG-grens bijdraagt aan het nog verder oplopen van de huizenprijzen.

Hogere NHG-grens bij energiebesparende maatregelen
Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd, dan is de grens 6% hoger. In 2022 komt dit in totaal neer op € 376.300. Zo kan je het aangekochte huis meteen goed isoleren, zonnepanelen aanschaffen of overgaan op een warmtepomp. De vraag is uiteraard wel of het financieren hiervan ook past bij je financiële situatie.

Verplichte bijdrage NHG naar 0,6%
Voor het afsluiten van een NHG-hypotheek betaal je een eenmalige vergoeding. Met deze premie wordt een buffer opgebouwd waar huiseigenaren in betalingsproblemen een beroep op kunnen doen. De premie is nu 0,7% over de waarde van de woning. In 2022 daalt de vergoeding naar 0,6%. Bij een woning van € 400.000 gaat het om een verschil van € 400. Voor het bijstaan van huiseigenaren is nu minder nodig. Door de sterk gestegen woningprijs hebben minder huiseigenaren een restschuld als zij hun woning noodgedwongen moeten verkopen.

Waarom Nationale Hypotheek Garantie?
Banken lopen door het vangnet van NHG minder risico. Dit belonen ze met rentekorting, al is het renteverschil teruggelopen in de afgelopen jaren. Belangrijker is dat de regeling een vangnet is wanneer je onverhoopt in financiële problemen komt, bijvoorbeeld na een scheiding, bij werkloosheid of overlijden. Met hulp vanuit NHG kan je in dergelijke situaties langer in het huis blijven wonen of worden schulden kwijtgescholden, zolang je aan de voorwaarden voldoet. Ondanks de hoge woningprijs is NHG nog steeds relevant voor huiseigenaren.

NHG biedt meer zekerheid voor later. Het hangt van de prijsontwikkeling af in hoeverre woningkopers er daadwerkelijk voor in aanmerking komen. Benieuwd of je er voor in aanmerking komt? Wij zoeken het graag voor je uit!