Pexels Andrea Piacquadio 3760529 Scaled

Een nieuwbouwhuis kopen? Let op deze aandachtspunten

Kun je het ideale huis maar niet vinden? Of vis je steeds achter het net in deze woningmarkt? Het kopen van een nieuwbouwhuis kan een goed alternatief zijn. Verdiep je echter wel in de verschillen en aandachtspunten. Zo zit de hypotheek bij nieuwbouw iets anders in elkaar.

Nieuwbouwwoning vrij op naam
Een nieuwbouwwoning koop je ‘vrij op naam’ (v.o.n.). Dit betekent dat je een aantal kosten niet hoeft te betalen die bij bestaande bouw wel voor eigen rekening zijn. Het gaat specifiek om de notariskosten en de overdrachtsbelasting.

Hypotheek nieuwbouwwoning afwijkend
Bij nieuwbouw gebruik je de hypotheek om de bouw van de woning te bekostigen. Dit gebeurt vanuit een bouwdepot. De geldverstrekker stort het hypotheekbedrag, met aftrek van de aankoopkosten van de grond, op een soort spaarrekening. Hieruit kun jij vervolgens de aannemer betalen voor de kosten die hij maakt bij de bouw van de woning. Over het bouwdepot ontvang je rente.

Wanneer de aannemer met de bouw begonnen is voordat jij de woning hebt gekocht, krijg je te maken met bouwrente. Omdat de aannemer al een investering heeft gedaan, mag hij hierover een rentevergoeding vragen.

Dubbele woonlasten
Direct je nieuwe woning betrekken kan niet. Deze moet eerst gebouwd worden. Toch ga je vanaf het begin al wel rente en aflossing betalen. Als je zelf al een woning hebt of huurt, moet je rekening houden met dubbele lasten tijdens de bouw.

Vergeet garantie- en waarborgregeling niet
Stel dat tijdens de bouw van de woning je aannemer failliet gaat. In dat geval blijf je zitten met een huis dat nog niet af is. Voor het afbouwen heb je een nieuwe aannemer nodig. Hiervoor moet je extra kosten maken. Met een garantie- en waarborgregeling zijn die kosten gedekt. Daarnaast kun je ook er verzekerd van zijn dat de kosten van herstel gedekt zijn als de woning met gebreken wordt opgeleverd. Volgens de Vereniging Eigen Huis zit je goed met de garantie- en waarborgregelingen van Woningborg, SWK of BouwGarant.

Extra kosten voor meerwerk
Bij een nieuwbouwproject staat vast wat er standaard gebouwd wordt (casco-oplevering). In veel gevallen kun je het huis naar wens laten aanpassen. Zoals extra lichtpunten, extra ramen of een uitgebreidere keuken. Vaak is er een lijst beschikbaar wat je aan meerwerk kunt laten uitvoeren met de bijbehorende prijzen. Meerwerk betekent dus ook extra kosten. Maak hierover goede afspraken in de koop- of aannemingsovereenkomst.

Naheffing als de tuin groter is dan gepland
Voor de bouw is het vaak niet exact bekend hoe groot het perceel wordt. Pas als de bouw rond is, komt het Kadaster langs voor de officiële meting. Het kan zijn dat de tuin uiteindelijk groter of kleiner is dan in het koopcontract staat. Maak in de overeenkomst afspraken hoeveel geld je moet betalen of terugkrijgt als de grootte van het perceel anders uitpakt.

Check de opschortende voorwaarden
Bij de aankoop van nieuwbouw komen regelmatig opschortende voorwaarden voor in de koop-aannemingsovereenkomst. In dat geval treed de overeenkomst pas in werking als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een voorbeeld is dat er een minimaal aantal woningen verkocht moeten zijn of dat er een bouwvergunning is afgegeven. Zolang er niet is voldaan aan de voorwaarden, is de daadwerkelijke overdracht bij notaris nog niet mogelijk.

Check het termijn van de opschortende voorwaarden voor het ondertekenen van de koopovereenkomst. Meestal ligt dit termijn op negen maanden. De geldigheid van de hypotheekofferte is vaak maar zes maanden. Deze moet dus verlengt worden als het te lang duurt voor aan de opschortende voorwaarden is voldaan. Niet bij alle hypotheekverstrekkers kan de offerte verlengt worden zonder extra kosten of het maken van nieuwe afspraken.

Bij de koop van een nieuwbouwwoning komt meer kijken dan bij bestaande bouw. Maak duidelijke afspraken in de koop- en aanneemovereenkomst. Zo weet je wat je kunt verwachten van de aannemer en beperk je het risico op onaangename verrassingen.