Pexels Haikal Omar 501438 1654330 Scaled

Druk op woningmarkt neem toe in sterke hypotheekmarkt

De hypotheekmarkt liet in het tweede kwartaal van 2024 een stevige plus zien. Het aantal hypotheekaanvragen steeg maar liefst met 27,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt neer op een totaal van 120.228 aanvragen. De stijging wil niet automatisch zeggen dat woningen eerder binnen financieel bereik komen. Vooral voor starters blijft de markt uitdagend, zo benadrukt directeur van HDN Jennifer op ’t Hoog. 

Hypotheken Data Netwerk (HDN) registreert nagenoeg alle hypotheekaanvragen bij Nederlandse geldverstrekkers. Periodiek publiceert de vereniging cijfers over de hypotheekmarkt.

Opstromer nieuwbouw zet de toon
HDN bekijkt bij het registreren van hypotheekaanvragen het profiel van de aanvrager, onderverdeeld in meerdere categorieën. In de afgelopen maanden waren starters in het lagere koopsegment het meest actief. Inmiddels is de koppositie ingenomen door starters in een hoger segment.
Opvallend is ook de ‘opstromer nieuwbouw’, met een indrukwekkende groei van 81%, hoewel het gemiddelde hypotheekbedrag hier vrijwel onveranderd bleef. In deze categorie vallen woningkopers die al een eigen woning hebben en overstappen naar nieuwbouw.

Gepensioneerden actiever
In de niet-kopersmarkt blijft de ‘verbouwer’ aan kop, met 22.760 aanvragen. Een stijging van 30%. De grootste toename kwam echter van gepensioneerde aanvragers, met een groei van 47%. Als gepensioneerde kun je een hypotheek afsluiten of aanpassen om bijvoorbeeld overwaarde te benutten of de woning levensloopbestendig te maken.

Regionale verschillen hypotheekmarkt
De hypotheekmarkt liet landelijk een stijging zien, met de sterkste waardestijging van koopwoningen in Flevoland. Wat betreft hypotheken voor de aankoop van woningen groeide het aantal vooral in Zeeland, Overijssel, Friesland en Groningen. In deze provincies bedroeg de stijging meer dan 20%. Drenthe bleef iets achter, hoewel ook daar de kopersmarkt met meer dan 10% groeide. De markt voor niet-kopers liet zelfs een nog sterkere groei zien, waarbij Flevoland de ‘kleinste’ stijging kende met bijna 29%.

Gemiddelde hypotheekbedrag stijgt
Het gemiddelde hypotheekbedrag nam toe tot €360.750,  wat 9,5% hoger is vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de markt voor niet-kopers steeg het aantal onderhandse verhogingen met meer dan 40% naar 18.640. Wat betreft tweede hypotheken ging het om een plus van 33%, met een gemiddeld bedrag van €97.760. Dit bedrag was 15% hoger dan in het tweede kwartaal van 2023. Mensen gebruiken vaak een tweede hypotheek of verhoging om hun huis te verbouwen of te verduurzamen.

Druk op de toegankelijkheid
De stijgende woningprijzen zetten de toegankelijkheid van de hypotheekmarkt onder druk, vooral voor starters met een lager inkomen. Ondanks de stijging van 42% in aanvragen voor starters in het hogere segment, is de situatie voor reguliere starters veel minder rooskleurig. Het aantal aanvragen van starters in het lagere segment steeg slechts beduidend minder hard dan de rest van de markt.

Jennifer op ’t Hoog, directeur van HDN, geeft aan dat dit een zorgelijke trend is: “Je wilt dat jonge mensen in Nederland een eigen plek kunnen hebben en hun leven kunnen opbouwen, maar de realiteit is dat ze steeds langer thuis moeten blijven wonen. De gemiddelde leeftijd waarop mensen hun eerste huis kopen, is inmiddels gestegen tot 33 jaar. Dit is een serieuze uitdaging die vraagt om een gezamenlijke inspanning om een oplossing te vinden.”