Accountant Gd8d83a926 1920

Deze nieuwe belastingregels gelden in 2023

Met het nieuwe jaar zijn ook nieuwe belastingregels ingegaan. Zo is per 2023 de heffing in box-3 aangepast, ligt de algemene heffingskorting hoger en is het belastingtarief in de eerste schrijf juist licht gedaald. Deze wijzigingen kunnen effect hebben op jouw financien. We brengen de belangrijkste aanpassingen voor je in kaart.

De belangrijkste aanpassingen van de belastingregels voor 2023 zijn:

Aanpassing belastingschijven
In box 1 betaal je belasting voor inkomen uit werk en woning. Sinds 1 januari zijn de tarieven en bedragen van de belastingschijven als volgt:
Schijf 1: belastbaar inkomen tot 73.031 euro, tarief 36,93 procent.
Schijf 2: belastbaar inkomen vanaf 73.031 euro, tarief 49,50 procent.

Belastingtarieven voor AOW’ers
Schijf 1: belastbaar inkomen tot 38.703 euro, tarief 19,03 procent *.
Schijf 2: belastbaar inkomen vanaf 38.703 euro tot 73.031 euro, tarief 36,93 procent.
Schijf 3: belastbaar inkomen vanaf 73.031 euro, tarief 49,50 procent.
* Voor mensen die geboren zijn op of na 1 januari 1946 bedraagt het maximaal belastbaar inkomen 37.149 euro in de eerste schijf.

Algemene heffingskorting
De maximale algemene heffingskorting voor de inkomstenbelasting gaat omhoog naar 3.070 euro in 2023. De algemene heffingskorting voor mensen met een AOW-uitkering bedraagt in 2023 maximaal 1.583 euro.

Is het inkomen hoger dan 22.660 euro? In die situatie wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het inkomen hoger is. Je krijgt geen algemene heffingskorting als het inkomen hoger is dan 73.031 euro.

Arbeidskorting
Mensen met een baan krijgen arbeidskorting. Dit jaar stijgt de maximale arbeidskorting naar 5.052 euro. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. Is je inkomen hoger dan 37.691 euro, dan krijg je te maken met een versnelde afbouw van de arbeidskorting.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting stijgt tot maximaal 2.694 euro.

Aftrekposten
Ook in 2023 wordt het tarief van de aftrekposten verder afgebouwd vanaf een inkomen van 73.031 euro. De maximale aftrek bedraagt dan 36,93 procent.

Box 2
Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) blijft 26,90 procent.

Aanpassing heffingen box 3
In de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet Box 3 is een nieuwe berekeningswijze opgenomen ter bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen. Het vermogen waarover je geen belasting hoeft te betalen gaat omhoog naar 57.000 euro of naar 114.000 euro indien je een fiscale partner hebt. Klik hier voor meer informatie over Box 3.

Bijdrage zorgverzekeringswet
De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) daalt. Voor werknemers gaat de bijdrage omlaag naar 6,68 procent. Ook zzp’ers, ondernemers en gepensioneerden krijgen te maken met een daling naar 5,43 procent.

In hoeverre de wijzigingen invloed hebben op jouw financiën, hangt ster af van je persoonlijke situatie. Voor informatie op maat kun je terecht bij een belastingadviseur.