Default Image

BKR registratie? Dit betekent jouw BKR codering

Bij Bureau Krediet Registratie (BKR) staan ongeveer 11 miljoen mensen geregistreerd die een lening/krediet hebben afgesloten. Over het algemeen is een registratie niet belemmerend voor het aanvragen van een ander krediet. Dat wordt anders als je een codering achter je naam hebt staan. Daarbij is iedere BKR code anders.

Iedereen die een lening afsluit boven de €250 wordt automatisch ingeschreven bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Voorwaarde is dat de lening langer dan één maand loopt. Het gaat vaak om leningen voor de eigen woning, verbouwing of auto. Ook die nieuwe iPhone die je op afbetaling koopt kan leiden tot een BKR registratie. Wanneer je een nieuwe lening aanvraagt, controleert de geldverstrekker welke leningen je hebt en hoe je betaalgedrag is.

Positieve en negatieve BKR registratie
Zodra je bent geregistreerd bij het BKR heb je een positieve registratie. In veel gevallen vormt deze registratie geen probleem bij het aanvragen van een nieuwe lening. Een positieve registratie betekent namelijk dat je je houdt aan de betalingsafspraken. Wel kan het omslaan in een negatieve BKR registratie wanneer er sprake is van een betalingsachterstand.

Verschillende BKR coderingen bij negatieve registratie
Negatieve BKR coderingen zijn er in verschillende soorten en maten. BKR heeft een coderingssysteem ontwikkeld waarmee kredietverstrekkers direct kunnen zien om wat voor registratie het gaat. Dit zijn alle BKR coderingen en hun betekenis:
▪ A: Je loopt een bepaalde periode achter met de betaling.
▪ H: De achterstand op je krediet (code A) is ingelopen. Je ziet dan naast code A ook H staan.
▪ 1: Je hebt een betalingsregeling getroffen nadat er een betalingsachterstand is ontstaan. Een 1 wordt dus vaak geplaatst in combinatie met code A.
▪ 2: Het krediet is opgeëist door de kredietverstrekker. Dit betekent dat de kredietverstrekker je heeft gevraagd het krediet en de betalingsachterstand in één keer terug te betalen. Hier wordt meestal een incassobureau voor ingeschakeld.
▪ 3: Een krediet van €250 of meer wordt afgeboekt of kwijtgescholden op de betalingsachterstand (A).
▪ 4: De kredietverstrekker heeft contact met je gezocht na het ontstaan van een betalingsachterstand maar je bent onbereikbaar.
▪ 5: Je hebt een preventieve betalingsregeling getroffen met de hypotheekverstrekker. Er is al wel sprake van een achterstand, maar nog niet ernstig genoeg dat de achterstand wordt gemeld bij de hypotheekverstrekker.

Kredietverstrekkers raadplegen het BKR-register om te beoordelen of het afsluiten van een nieuwe lening verantwoord is en of je trouw bent in het terugbetalen van de lening. Met een A4 codering is de kans klein dat je een nieuw krediet krijgt. Hypotheek- en andere geldverstrekkers bepalen aan de hand van het BKR-register ook hoe hoog je maximale hypotheeklasten kunnen zijn. Des te meer betaalverplichtingen je hebt, des te lager de maximale lening.

BKR registratie en codering voor 5 jaar
Als je eenmaal een registratie en codering hebt, zit je hier voor 5 jaar aan vast. De gegevens worden in het BKR-register bewaard omdat mensen vaak opnieuw in de problemen komen als ze al eens betalingsproblemen hebben gehad. Een uitzondering op de 5 jaar registratie is code 5. Zodra de betalingsregeling is afgerond, wordt de codering verwijderd. Daarnaast wordt het bij de registratie vermeld als het krediet is afbetaald.

Een registratie bij het BKR zorgt over het algemeen niet voor problemen, tenzij je een betalingsachterstand hebt. Geldverstrekkers zijn dan minder snel geneigd je een nieuwe lening te geven. Vergeet niet dat een BKR registratie kan zorgen voor een lagere maximale hypotheek. Goed om te weten voordat je de nieuwste smartphone koopt op afbetaling. Benieuwd of jij in het BKR-register staat? Hier kan je je registraties opvragen.