Teamwork Gc26b5ecf1 1920

Bij verschillende werkgevers pensioen opgebouwd? Samenvoegen kan voordelen bieden

Vroeger was het gebruikelijk om een leven lang bij dezelfde werkgever te werken. Tegenwoordig zijn mensen vaak minder honkvast. Bij het wisselen van baan kan ook de pensioenuitvoerder wijzigen. Het al opgebouwde pensioen kan je over het algemeen verplaatsen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Of dit kan en of het voordelen biedt, hangt af van je pensioensituatie.

Het overdragen van je pensioen wordt ook waardeoverdracht pensioen genoemd. Na de overdracht ontvang je in de toekomst geen pensioen meer vanuit de oude pensioenvoorziening. De nieuwe pensioenuitvoerder heeft deze uitkeringsplicht overgenomen.

Voordelen waardeoverdracht pensioen
Een voordeel van waardeoverdracht is dat jouw pensioen is ondergebracht bij één pensioenuitvoerder. Geen verschillende pensioenpotjes en wel zo overzichtelijk voor je administratie. Daarnaast kan waardeoverdracht ook interessant zijn als de nieuwe pensioenuitvoerder een betere regeling biedt dan de oude. Dit is bijvoorbeeld het geval als de nieuwe uitvoerder wel rekening houdt met de inflatie, terwijl de oude geen pensioenindexatie toepast.

Waardeoverdracht is niet altijd gunstig
Waardeoverdracht is niet altijd aan te raden. Het kan zijn dat je oude pensioenregeling beter is dan dat van de nieuwe pensioenuitvoerder. Mogelijk is bijvoorbeeld het opbouwpercentage hoger, waardoor overdracht financieel nadelig kan zijn. Denk daarnaast aan zaken als het nabestaandenpensioen. Bij veel pensioenregelingen ontvangt jouw partner 70 procent van het pensioen wanneer je komt te overlijden. Het kan echter per regeling verschillen. Dergelijke voorwaarden zijn bepalend voor de vraag in hoeverre waardeoverdracht voordelen biedt.

Pensioenuitvoerder niet altijd verplicht
In principe moet een pensioenuitvoerder instemmen met een verzoek tot waardeoverdracht. In één situatie vervalt de verplichting. Dit is wanneer de werkgever als gevolg van de overdracht een storting moet doen boven de € 15.000 en meer dan 10 procent van de over te dragen waarde.

Daarnaast kan de waardeoverdracht uitgesteld worden als de nieuwe pensioenuitvoerder een lage dekkingsgraad heeft. Deze dekkingsgraad geeft aan of de uitvoerder voldoende middelen heeft voor alle pensioenverplichtingen, nu en in de toekomst.

Hoe regel je de waardeoverdracht?
Je kunt de waardeoverdracht in gang zetten bij de pensioenuitvoerder waar je het reeds opgebouwde pensioen wilt onderbrengen. Deze uitvoerder vraagt vervolgens bij je oude pensioen partij de waarde en verdere pensioenafspraken op. Nadat deze gegevens zijn verstrekt, ontvang je een voorstel van de nieuwe aanbieder. Het is aan jou of je daadwerkelijk akkoord gaat met de offerte en de overdracht definitief gemaakt wordt.

Het beoordelen in hoeverre een waardeoverdracht voordelen biedt of juist nadelig uitpakt, vereist de nodige kennis van financiën en pensioenregelingen. Niet iedereen heeft deze kennis in huis. We staan voor je klaar wanneer je hier hulp bij kunt gebruiken.