Default Image

Beveiliging voor geïmporteerde voertuigen

Begin dit jaar hebben wij je geïnformeerd over het tijdig verlengen van een beveiligingscertificaat voor de auto. Je ontvangt dan een melding als het certificaat dreigt te verlopen. Lees hier het hele artikel. In dit artikel worden ook de verschillende alarmsystemen benoemd. Als aanvulling hierop willen wij je er ook op attenderen dat geïmporteerde auto’s niet altijd aan die alarmeis voldoen, omdat de richtlijnen in het buitenland vaak anders zijn.

Af-fabriek beveiligingssystemen met een KIWA/SCM goedkeuring zijn speciaal samengesteld voor de Nederlandse markt. Vaak hebben geïmporteerde voertuigen een andere werking van het alarmsysteem. Een verschil in de inschakelmethode, de interieurdetectie en de noodstroomsirene zijn hier enkele voorbeelden van. Bij het keuren van een geïmporteerde wagen is het belangrijk dat het voertuig zowel qua exterieur als intern volledig gelijk is aan het Nederlandse exemplaar. Het kan in zo’n situatie handig zijn om vooraf naar een erkend Kiwa SCM inbouwbedrijf te gaan.

KIWA-Certificering
Kiwa SCM is dé certificatie-instelling als het gaat om voertuigbeveiligingen. Hun voornaamste werkzaamheden zijn het bewaken van de kwaliteit van Kiwa SCM goedgekeurde beveiligingssystemen en het bewaken van de kwaliteit van de uitgevoerde inbouwwerkzaamheden door inbouwbedrijven CCV voertuigbeveiliging erkend door Kiwa SCM.

Een voertuig verkrijgt een CCV voertuigbeveiliging certificaat wanneer deze door een gecertificeerd inbouwbedrijf is voorzien van een door KIWA SCM goedgekeurd beveiligingssysteem en vervolgens wordt geregistreerd in de database van Kiwa SCM. Dit certificaat kan je afgeven aan de verzekeringsmaatschappij als bewijs dat een voertuig op juiste wijze is beveiligd. Houdt er wel rekening mee dat het certificaat een geldigheidsduur heeft. Wil jij weten of een bepaald voertuig een certificaat heeft? Doe dan de kentekencheck.

Advies op maat
Het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat een bepaalde auto na aanschaf nog niet voldoet aan de gestelde alarmeis. Neem in zo’n situatie contact met ons op om dit voor te leggen. Er zijn soms mogelijkheden om de auto al wel te verzekeren.