Default Image

Aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht, wel onmisbaar

De hond ziet het been van je neefje aan voor een speeltje en zet zijn tanden er eens stevig in. Of je rijdt een andere fietser aan, die daardoor een gecompliceerde botbreuk oploopt. In die gevallen ben jij aansprakelijk voor de geleden schade. Letselschades kunnen al snel oplopen in de tonnen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verklein je het risico op een onbetaalbare rekening. Nog niet iedereen heeft er een.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is schade die jij aan andere veroorzaakt gedekt. In tegenstelling tot een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen (WA) is een AVP niet verplicht. Van alle Nederlanders heeft 92% een AVP. Hoewel dit een mooi percentage lijkt, vallen toch bijna 1,4 miljoen Nederlanders buiten de boot.

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor beide partijen zinvol
Een AVP is niet alleen zinvol voor de veroorzaker, maar ook voor het slachtoffer. De omgeschoten vaas bij oma kan je zelf nog wel vergoeden. Letselschade is al snel van een ander niveau. Wanneer de veroorzaker geen geld en geen verzekering heeft, blijft het slachtoffer met lege handen achter. Dat is ook voor de veroorzaker van het ongeval niet wenselijk.

Opbouw premie aansprakelijkheidsverzekeringen
De kans op een ongeluk is doorgaans klein. Hierdoor is de premie beperkt tot een paar euro per maand. De exacte premie is afhankelijk van verschillende factoren:
▪ Het verzekerde bedrag
Des te hoger het verzekerde bedrag, des te hoger de premie. Het wordt vaak aangeraden om te kiezen voor een verzekerd bedrag van minstens één miljoen euro. Een gemiddelde AVP dekt tussen de 1 en 2,5 miljoen euro.
▪ Eigen risico
Net als bij een zorgverzekering kun je kiezen voor een eigen risico. In dat geval betaal je eerst een deel van de schade zelf. In ruil hiervoor betaal je een lagere premie. Al is het wel de vraag of de lagere premie opweegt tegen een hoger eigen risico.
▪ Gezinssamenstelling
Wanneer je een gezin vormt, kun je tegen een meerprijs jouw partner en/of kinderen meeverzekeren. In veel gevallen kun je ook je huisdieren meeverzekeren.
▪ Extra clausules
De basis van een aansprakelijkheidsverzekering is vrijwel bij iedere verzekeraar hetzelfde. Wel kun je je met aanvullende clausules extra verzekeren.

Uitsluitingen op aansprakelijkheidsverzekering
Net als bij andere verzekeringen gelden er ook uitsluitingen bij een AVP. Zo mag de schade niet opzettelijk zijn toegebracht. Kijk ook goed hoe de verzekeraar omgaat met gehuurde spullen. In veel gevallen is schade die door gehuurde spullen worden veroorzaakt niet verzekerd. Dit zijn enkele andere gebruikelijke uitsluitingen:
▪ Schade aan zaken van verzekerden onderling;
▪ Schade door of met motorrijtuigen;
▪ Schade door of met luchtvaartuigen;
▪ Schade door wapens zonder vergunning.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Toch zal het je maar overkomen dat je iemand anders zware (lichamelijke) schade toebrengt. Naast financiële gevolgen is de emotionele schade vaak ook groot. De aansprakelijkheidsverzekering is dan geen overbodige luxe.