Default Image

Aansprakelijkheidsverzekering: 3 grote misverstanden

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kan een hoop ellende voorkomen. Het biedt dekking voor jouw aansprakelijkheid van schade aan personen en spullen. De schade van de vaas die je bij je ouders omstootte kun je zelf wel vergoeden. Het wordt anders als het om letselschade gaat. Die schade loopt al snel in de tonnen. Over de aansprakelijkheidsverzekering bestaan nogal wat misverstanden. We lichten er drie uit.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is niet verplicht. Het Verbond van Verzekeraars noemt het desalniettemin een onmisbare verzekering. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Besef wel dat de AVP lang niet alle schade dekt. Onderstaand drie voorbeelden van zaken die niet of niet geheel onder de dekking vallen:

1. AVP is niet voor motorvoertuigen


Bas leent de auto van zijn buurman. Onderweg ziet hij een paaltje over het hoofd. Hij wilt de schade claimen op zijn AVP. 

Helaas, Bas kan de schade niet claimen op zijn AVP. Schade aan motorvoertuigen zijn hierop altijd uitgesloten. Als de buurman een All Risk verzekering heeft op zijn auto kan de schade mogelijk daarop geclaimd worden. 

2. Spullen van personen die op één polis staan niet gedekt


Tijdens een enthousiaste stofzuigsessie stoot Angela per ongeluk de kostbare saxofoon van haar man van de standaard. De kosten voor het herstellen van het instrument wil Angela claimen op de AVP. 

Ook hiervoor is er geen dekking op de AVP. Schade aan spullen van personen die op één polis staan of bij elkaar wonen in gezinsverband is uitgesloten. Een uitzondering is als per ongeluk letsel wordt toegebracht aan partner of kind. 

3. Alleen dagwaarde vergoed


John leunt tegen de wastafel in het toilet van zijn stamkroeg. Tot zijn grote schrik breekt de wastafel af, waardoor het keramiek stuk valt op de grond. John vraagt de verzekeraar om een nieuwe wastafel voor het café te vergoeden. 

John is aansprakelijk en de verzekeraar zal een bedrag uitkeren, maar geen nieuwe wastafel vergoeden. Een AVP vergoedt alleen de dagwaarde van artikelen. Als de stamkroeg van John een inventarisverzekering heeft, kan het verstandiger zijn om de schade op die verzekering te verhalen. 

Verzekerd bedrag en eigen risico aansprakelijkheidsverzekering


Over het algemeen heeft een aansprakelijkheidsverzekering een dekking tussen de 1 en 2,5 miljoen euro. Dat lijkt een enorm bedrag maar heeft alles te maken met de mogelijk hoge kosten bij letselschade. Ondanks dit hoge bedrag is de premie van de verzekering relatief laag. Reden is de kleine kans dat er door jouw toedoen iemand in het ziekenhuis terecht komt, levenslang invalide raakt of op een andere manier schade oploopt. 

Net als bij een zorgverzekering kun je bij een AVP kiezen voor een eigen risico. Je betaalt in dat geval een afgesproken eerste deel van de schade zelf. In ruil hiervoor betaal je een lagere verzekeringspremie. Bereken vooraf goed of de premiekorting opweegt tegen de mogelijke kosten die je maakt als je een beroep doet op de verzekering. 

Een AVP is een klassiek voorbeeld van een verzekering. Kleine kans dat jij voor 2 miljoen euro schade veroorzaakt. Overkomt het je toch, dan ben je maar al te blij dat het risico is afgedekt.