Reparatieverzoek Huur

Reparatieverzoek Huurwoningen

Datum:


Achternaam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:


Wat moet er gerepareerd worden? (bijvoorbeeld een kraan, deur, stortbak etc.):


In welke ruimte? (bijvoorbeeld badkamer, keuken of woonkamer etc.):


Wat is het gebrek? (bijvoorbeeld lekt, klemt, stuk etc.):


Overige opmerkingen/aanvullingen: