Veelgestelde vragen hypotheek

Waarom een hypotheek afsluiten bij HV Hypotheken?

HV biedt als Erkend Hypotheek Adviseur de beste prijs/kwaliteit verhouding: de laagste hypotheekrente gecombineerd met de beste voorwaarden. Wij bieden u dus maatwerk.

Wij begeleiden u van aankoop tot notaris, en zelfs daarna! Als het voor u, in uw situatie, interessant is om uw hypotheek om te zetten naar een voordeliger variant (bijvoorbeeld door een rentewijziging), krijgt u van ons hierover een aanbod. Wij houden, gedurende de gehele looptijd, voor u in de gaten of u met een andere hypotheekvariant voordeliger uit bent.

De hypotheekberekeningen van HV Hypotheken zorgen achteraf niet voor onaangename verassingen. Premies, het eigen woning forfait e.d. zijn altijd in onze berekeningen meegenomen.

Wat is het oversluiten van een hypotheek?

We spreken van oversluiten als u een hypotheek bij ‘A’ heeft lopen en u wilt die hypotheek liever bij ‘B’ onderbrengen (bijvoorbeeld omdat bij ‘B’ de hypotheekrente lager is).

Zijn er kosten verbonden aan oversluiten?

Naast de gangbare kosten (notaris, provisie, taxatierapport) moet u in de meeste gevallen rekening houden met de zogenaamde boeterente. Deze boeterente brengt uw huidige bank in rekening, omdat u ‘hen vroegtijdig verlaat’ na. Deze boeterente is fiscaal aftrekbaar.
Ook als u geen cliënt van ons bent berekenen wij kosteloos of oversluiten voordelig voor u is. En natuurlijk zijn ook de gesprekken met onze hypotheekadviseur gratis en geheel vrijblijvend.

Is oversluiten altijd zinvol?

Nee. Oversluiten is niet zinvol als de kosten hoger zijn dan het te behalen rentevoordeel. Natuurlijk berekenen wij kosteloos of oversluiten in uw situatie zinvol is.

Is oversluiten nóg interessanter bij een rentedaling?

Ja. Het te behalen rentevoordeel wordt groter als de hypotheekrente daalt. De boeterente die u aan uw huidige bank moet betalen zal echter hoger zijn. Dus ook in deze situatie berekenen wij of het voordeel tegen de kosten opweegt.

Moet ik een boete betalen?

Dit hangt af van de voorwaarden van de bank waar u uw huidige hypotheek heeft lopen. Raadpleeg in ieder geval ook onze hypotheekadviseur. Sommige hypotheekverstrekkers maken namelijk wel eens een ‘rekenfoutje’, waardoor zij de boete (veel) te hoog voorstellen.

Hoe wordt de boeterente berekend?

Vergelijk de rente uit uw eigen hypotheekakte met de rente die uw huidige bank nu voor de zelfde hypotheek berekent (het zogenaamde ‘lijsttarief’). Vermenigvuldig dit verschil met uw hypotheekbedrag. Vervolgens vermenigvuldigt u deze uitkomst met de resterende rentevaste periode. De boeterente is overigens fiscaal aftrekbaar.

REKENVOORBEELD hypotheekbedrag: €90.756,-; rentevaste periode: 5 jaar; rente in akte: 6%; huidige lijsttarief: 4,5%; datum akte: drie jaar geleden. Het verschil tussen de rente in de akte en het huidige lijsttarief is in dit voorbeeld 1,5%. Anderhalf procent van € 90.756,- is € 1.361,34. De akte is drie jaar geleden ingegaan met een rentevaste periode van vijf jaar. De resterende rentevaste periode is dus twee jaar. De boeterente wordt dan € 1.361,34 maal twee jaar = € 2.722,68.

N.B. De boeterente valt meestal nog lager uit, omdat in dit voorbeeld geen rekening is gehouden met een boetevrije aflossing (zie hiervoor de hypothecaire voorwaarden van uw bank).

Mijn eigen bank zegt dat oversluiten voor mij niet voordelig is, klopt dit?

In het ene geval wel, in het andere geval niet. Het komt wel eens voor dat de boete hoger wordt voorgespiegeld; die bank ziet u namelijk niet graag naar een goedkopere financier vertrekken.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en wat zijn de voorwaarden?

Garantie
Om het bezit van eigen woningen te bevorderen, heeft de overheid de Nationale Hypotheek Garantie ingesteld. Deze wordt afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De garantie houdt in, dat de rente en aflossing van een hypotheek altijd aan de hypotheekinstelling worden betaald, indien de eigenaar van de woning de hypotheek niet meer kan opbrengen. In dat geval wordt het huis verkocht en zorgt het Waarborgfonds ervoor dat de hypotheekschuld wordt afgelost. Vervolgens wordt het Waarborgfonds schuldeiser van de eigenaar die de hypotheekverplichting niet kon nakomen.

Aankoopbedrag
Voorwaarde voor het verlenen van de Nationale Hypotheek Garantie is dat het totale aankoopbedrag van de woning, vermeerdert met 12% kosten (8% bij nieuwbouw), niet meer is dan € 240.000,- (januari 2005).
Bovendien moet ook aan bepaalde inkomensvoorwaarden worden voldaan.

Lagere rente
De hypotheekinstellingen lopen door deze garantie geen enkel risico. Ze zijn dan ook bereid om het volledige hypotheekbedrag (inclusief de kosten) te financieren tegen een lagere rente dan normaal. Dit rentevoordeel kan oplopen tot circa 0,5%. HV Hypotheken weet of u hiervoor in aanmerking komt. De éénmalige kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie zijn 0,32% van het totale leenbedrag. Deze kosten kunnen in de hypotheek worden meegefinancierd en zijn éénmalig aftrekbaar.

Flexwerkers en uitzendkrachten
Sinds 1 januari 2000 is het voor mensen die geen contract maar wel een constant inkomen hebben, mogelijk om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie. Het gaat hier om de zogenaamde flexwerkers en uitzendkrachten.

Onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden
Het is sinds kort ook mogelijk om onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden aan uw huidige woning te financieren met een lening die onder de Nationale Hypotheek Garantie valt. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden dezelfde voorwaarden als voor het kopen van een huis. Wij vertellen u hier graag meer over

Hoe gaat het (over-) sluiten van een hypotheek in zijn werk?


1. hypotheekgesprek
2. berekening naar cliënt
3. acceptatie door cliënt
4. opdracht voor taxatie
5. aanvraag officiële offerte
6. tekenen van officiële offerte + inleveren benodigde cliëntgegevens*
7. cliëntgegevens naar hoofdkantoor en verzekeraar
8. acceptatie door hoofdkantoor en verzekeraar
9. na goedkeuring hoofdkantoor en verzekeraar: cliëntgegevens naar notaris
10. notaris maakt akte op (en in geval van oversluiten vraagt hij de inlossingsnota aan)
11. passering

De eerste 7 stappen kunnen in 4 werkdagen worden afgerond (wij zijn hierbij afhankelijk van de snelheid waarmee u uw gegevens kunt aanleveren). Het resterende traject neemt ongeveer 10 werkdagen in beslag. De gemiddelde tijd tussen het hypotheekgesprek en de passering is daarom twee tot drie weken. Dit tijdstraject kan echter vertraagd worden door onderstaande knelpunten:

– De levensverzekeraar kan een aanvullende verklaring of een nader medisch onderzoek verlangen.
– Drukte op de acceptatie-afdeling.
– Drukte bij de notaris.
– In geval van oversluiten: de oude financier wacht soms 3 tot 4 weken met het verstrekken van de inlossingsnota

* benodigde cliëntgegevens bij tekenen van offerte (punt 6): bijvoorbeeld werkgeversverklaring, loonstrook, taxatierapport. De volledige benodigde gegevens staan in uw officiële offerte vermeld. Als niet alle gegevens bij het tekenen van deze offerte worden aangeleverd, kan dit vertraging in het hypotheektraject veroorzaken.