Dienstenwijzer

Home » Dienstenwijzer

Dienstenwijzer van HV Assurantiën

HV Assurantiën is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12015689.

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Betaalrekeningen (bemiddelen)
  • Consumptief krediet (bemiddelen)
  • Elektronisch geld (bemiddelen)
  • Hypothecair krediet (bemiddelen)
  • Levensverzekeringen (bemiddelen)
  • Schadeverzekeringen (bemiddelen)
  • Spaarrekeningen (bemiddelen)

In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties de mogelijkheid van lijfrentespaarrekening en alleen na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons kantoor, ook Lijfrentebeleggingsrecht.

RegioBank

Voor betalen en sparen zijn wij gebonden bemiddelaar van RegioBank NV. Dit betekent dat wij, met uitzondering van spaarproducten “ter fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigen woningschuld”, betaal- en spaarrekeningen uitsluitend zullen onderbrengen bij RegioBank NV.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. U kunt uw klacht sturen naar HV Assurantiën, Postbus 210, 6560 AE, Groesbeek, T. 024 – 397 57 55 t.a.v. de heer P. Leenders of mail naar info@hvassurantien.nl.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.010632.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
Telefoon: 0900 – 3552248 (10 ct/min.), E-mail: info@kifid.nl, Internet: www.kifid.nl

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of geldverstrekkers. Deze onafhankelijkheid zorgt ervoor dat wij ons volledig kunnen richten op uw persoonlijke situatie en wensen. Vervolgens gaan we kijken welke partij daar het best bij past.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Bij voorkeur maken wij als Lancyr-deelnemer gebruik van Het Nederlands Volmachtbedrijf. Zij hebben een volmacht van de verzekeringsmaatschappijen, ASR, Avero Achmea, DAS, Nationale Nederlanden en Reaal. Dit houdt in, dat Het Nederlands Volmachtbedrijf van deze verzekeringsmaatschappijen de bevoegdheid heeft gekregen om voor onze cliënten op naam van de maatschappij verzekeringen te accepteren en (schade)uitkeringen te doen. Wij blijven echter volledig vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij met het meest geschikte product.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Vragen over onze dienstenwijzer?

Stel uw vraag aan een van onze adviseurs. We helpen u graag verder!