Service abonnement

HV Hypotheken Service Abonnement

Met een HV Hypotheken Service Abonnement koopt u financiële rust. Wij ontzorgen u van uw financiële zaken en u kunt onbezorgd verder leven. Bepalend voor uw levensgeluk is meestal het vermogen om arbeid te verrichten. Het is zaak dit vermogen tot arbeid én uw financieel vermogen zo veel mogelijk veilig te stellen. Pas dan kunt u uw levensstandaard behouden!

Algemene Voorwaarden HV Hypotheken Serviceabonnement (jan. 2016)

 • Na afsluiten van producten binnen bepaalde module, is basisabonnement sterk aan te raden voor klantbeheer en algemene nazorg.
 • Daarnaast wordt een aanvullend abonnement gesloten voor specifieke nazorg zodat u geïnformeerd blijft over wijzigingen die op uw situatie van invloed zijn.
 • De looptijd is onbepaald maar minimaal 1 jr. met daarna een opzegtermijn van 1 mnd.
 • De incasso verloopt automatisch en is uitbesteed aan Factua zie ook: www.factua.nl
 • Zes maanden gratis abonnement bij aanleveren van een nieuwe klant!
 • Voor het beloningsmodel verwijzen wij u graag naar de dienstverleningsdocumenten op de website www.HV.nl.
 • U ontvangt 1x per jaar een uitnodiging voor activiteiten
 • of informatieavond.
 • Alle bedragen zijn excl. btw en assurantiebelasting (indien van toepassing) en worden jaarlijks geïndexeerd.

Module Basis (€ 5,= p. mnd.)

 • U kunt met al uw financiële vragen bij ons terecht, dit geeft financiële rust!
 • U ontvangt onze twee wekelijkse digitale financiële nieuwsbrief via INFORMEERT met heel veel actuele informatie over persoonlijke financiën.
 • U ontvangt aan het begin van elke maand de financiële tips en info van HV Hypotheken Inkomensplanning.
 • U ontvangt enkele keren per jaar ons digitale relatiemagazine.
 • U kunt gebruik maken van het gratis antwoordnummer om post toe te zenden.
 • U ontvangt binnen 2 werkdagen reactie op e-mail of voice-mail berichten.
 • U heeft gratis toegang tot eerstelijns juridisch advies van DAS Rechtsbijstand voor dreigende conflicten.
 • U heeft elk jaar recht op één gratis advies-uur t.w.v. € 115,=.

Module Hypotheek (incl. leven, inkomen en krediet) (€ 7,50 p. mnd.)

 • Wij informeren u over relevante wetswijzigingen t.a.v. fiscaliteiten en hypotheek.
 • Wij verzorgen de communicatie m.b.t. uw dossier bij geldverstrekker en verzekeraars.
 • Wij verzorgen en begeleiden claims t.a.v. overlijdensrisico-verzekering (ORV).
 • U heeft elke 3 jaar recht op een gratis onderhoudsgesprek bij u thuis.
 • In dit gesprek komen indien gewenst onderstaande zaken aan de orde:
  • Het opnieuw afstemmen van de gewenste rentevaste periode
  • Het opnieuw afstemmen van uw klant- en risicoprofiel
  • Beoordeling van de gekozen aflossingsvorm
  • De waardeontwikkeling van uw woning t.o.v. de hoogte van uw hypotheek
 • Op verzoek wordt prijsvergelijking van energie- en Internet, bellen en TV aanbieders gemaakt.

Module Hypotheek (incl. leven, inkomen en krediet)

NIET BINNEN DIT ABONNEMENT VALLEN:

 • Het onderbrengen van de hypotheek bij een andere geldverstrekker (oversluiten).
 • Begeleiding bij scheiding, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Omzetten van aflossingsvorm.
 • Het sluiten van aanvullende producten (extra ORV of woonlastenbeschermer AO of WW).
 • Claimen extra compensatie op WOEKERPOLISSEN.

Module (consumptief) Krediet (€ 5,=)

 • Krediet aanvraag wordt opgesteld, ingediend en begeleid tegen een eenmalige vaste fee.
 • Limiet wordt op verzoek aangepast.
 • Bij afname module ontvangt u rentekorting op de te betalen rente!

Module: Fiscaal (€ 7,50 p. mnd. exclusief BTW)

 • Aangifte Inkomstenbelasting voor particulieren (max. 2 fiscaal partners) wordt jaarlijks verzorgd.
 • Door u ontvangen aanslagen worden gecontroleerd (na toezending!).
 • Aangifte Voorlopige Aanslag wordt op verzoek ingediend of aangepast.
 • Voor belastingaangifte na scheiding of overlijden geldt nader te bepalen tarief.
 • Op uw verzoek wordt gekeken of u recht heeft op huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag.

Module: Vermogen (0,5% excl. btw + € 150 per te openen beleggingsrekening)

 • Uw totale vermogenspositie wordt geïnventariseerd, dus incl. woning en pensioenen.
 • Uw wensen t.a.v. het welstandsniveau en stoppen met werken worden bepaald.
 • Uw wensen t.a.v. de volatiliteit in de beleggingen wordt bepaald (risicoprofiel).
 • Er vindt minimaal 1x per jaar een bezoek aan huis plaats i.v.m. voortgang portefeuille.
 • Het minimaal beschikbare vrije vermogen bedraagt ca. € 75.000,=.

Module aanvullend Pensioen (€ 7,50)

 • Uw pensioen-situatie wordt in kaart gebracht o.b.v. vaste fee en vooraf bepaald.
 • Expirerende lijfrentepolissen worden o.b.v. vaste fee verwerkt en vooraf bepaald.
 • Bij afname van deze module heeft u elk jaar recht op een bezoek aan huis waarin:
  • Het Universeel Pensioen Overzicht (UPO) wordt doorgenomen.
  • Uw wensen t.a.v. stoppen met werken worden besproken.
  • De voortgang van een aanwezig aanvullend pensioen (lijfrente) wordt besproken.
  • Uw pensioentekort wordt berekend en wensen voor aanvulling worden besproken

Module OverlijdensRisicoVerz. / Nabestaanden (pensioen) (€ 5,=)

 • Uw financiële situatie bij overlijden wordt duidelijk in kaart gebracht en afgezet tegen uw wensen o.b.v. vaste fee.
 • Jaarlijks wordt bekeken of er wijzigingen in uw persoonlijke situatie zijn, en of er aanpassingen gewenst zijn.
 • Er wordt op verzoek onderzocht of er besparingen mogelijk zijn.
 • Wij helpen u met indienen en begeleiden uw schadeclaim.

Module Inkomen en Arbeidsongeschiktheid (€ 5,=)

 • Uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid wordt duidelijk in kaart gebracht en afgezet tegen uw wensen o.b.v. vaste fee.
 • U heeft recht op jaarlijkse controle van de inkomensgegevens op lopende AOV.
 • Er wordt op verzoek onderzocht of er premie-besparingen mogelijk zijn!
 • Wij helpen u met het indienen en begeleiden uw schadeclaim.

Ik dank u voor het vertrouwen en zie uit naar een langdurige relatie!

Peter de Jong
Uw Financieel Huisarts!
Financieel Planner
Erkend Hypotheek Adviseur